Demo Image

ד"ר נגה נברו – מנכ"ל מכון שינוי – האם ניתן להציל את מוסד הנישואין?

מאחורי כל מקרה של גירושין עומדת משפחה שלמה בה ההורים והילדים נאלצים להתמודד עם קשיים מעשיים ורגשיים לא