Demo Image

פרופ' משה פליגלמן – הצלחות הקרדיולוגיה המודרנית

בעשור האחרון רושמת הרפואה הקרדיולוגית הצלחה מרשימה בטיפול במחלות לב והמספרים מראים ירידה של כ-70 אחוזים בתמותה ממחלות