Demo Image

פרופ' רון אוסלנדר – לידה מוקדמת: סיבות, סיכונים ודרכי טיפול

6 עד 7  אחוזים מכלל הלידות בישראל הן לידות מוקדמות שעלולות לסכן את האם והעובר גם יחדיו מעקב