Demo Image

כירורגית פה ולסת לא מאיימת – ד"ר גוסטבו מויאגר

בעולם המודרני אחד האיזור שהכי מדאיגים את האדם הוא איזור הפנים. הפנים הם כרטיס הביקור שלנו בעולם ותמיד