Demo Image

גני תקווה עם תנופת בנייה

התארחנו בשכונת גני תקווה וגילינו איך המקום עשה קפיצת מדרגה משמעותית מיישוב קטן למועצה עם תנופת בנייה וגידול