Demo Image

סט התאורה הבסיסי – אור מרכזי אור מילוי ואור אחורי

הפעם נלמד מה המשמעות של אור מרכזי, אור מילוי ואור אחורי, איפה ממקמים כל אחד מהם? מה המשמעות