Demo Image

אלקס ריף ושמואל זלצר – לילה אפל מתוך פרויקט "חזרה"

קטע מתוך ה"חזרה" של אלקס ריף ושמואל זלצר, השרים שירים מבית פאפא, על מנת להעביר את הסיפור והתרבות