Demo Image

למה יהודים אומרים: מה הקשר בין ברכת כהנים ל"מסע בין כוכבים"?

מכירים את התנועה המיוחדת שהכהנים עושים בזמן שהם מברכים את הקהל? בזמן הברכה הידיים של הכהנים מונפות קדימה,