המבצעים הגדולים של הכוחות המיוחדים

פרק המבוא הקצר שמציג את סדרת הפודקסטים "המבצעים הגדולים של הכוחות המיוחדים", בהפקה משותפת של גלי צה"ל ו"מערכות".