הנדסת מלחמה: פעילות חיל ההנדסה הקרבית ב"חרבות ברזל"

סא״ל (מיל') יונתן גולדפוס, מפקד צוות הלימ"ה במקהנ״ר, מספר ל"קול המערכות" על פעילות החיל במהלך המלחמה, שמתאפיינת גם