על רקע הויכוח על התערבות בג"צ- פסק דין בענין ביקורי ח"כים אצל אסירים בטחוניים

בעוד מתנהל דיון ציבורי סביב התערבות הרשות השופטת בהליכים של הרשות המחוקקת, קבע השבוע השופט העליון יוסף אלרון