פרשת ניסו שחם: האם יערך דיון נוסף בעליון שיאמץ את עמדת השופט אלרון?

האם יערך דיון נוסף בבית המשפט העליון בשאלת הרשעתו של ניצב בדימוס ניסו שחם? זו השאלה המסקרנת העומדת