מתקרבים לגיל פרישה? זה פרק שאתם חייבים לראות

"אם אתם מתקרבים לגיל הפרישה (67 לגברים ו 62 לנשים ) או שהנכם כבר גמלאים מהשורה אתם חייבים