האם לסוג הדם יש השפעה על סיכויי ההידבקות בקורונה?

ככל שגוברת התפשטות הקורונה בעולם, כך הולכות ומתרבות השאלות סביב התנהלותו. אחת מהן היא האם יש השפעה על