מומחים מסבירים על הקורונה

עם הזמן נחשף הציבור למסרים רבים, חלקם סותרים, של מערכת הבריאות. כיצד יש לנהוג? מה הטוב ביותר לעשות?