למה לקורונה יש כל כך הרבה סימפטומים?

מאז פרצה הקורונה לחיינו שמענו על הרבה סיפמפוטמים שיכולים לסמן את הידבקותו של אדם בנגיף. למה יש לקורונה