איך להערך ליום שאחרי הקורונה?

איך נערכים ליום שאחרי הקורונה? האם בכלל יהיה יום שאחרי או שמדובר בתהליך? מה אפשר כבר עכשיו להרוויח