הגל השני של קורונה: מה אפשר ללמוד מהשפעת הספרדית?

העולם כולו עוסק בשאלה המטרידה: האם תהיה התפרצות שניה של הקורונה? בסרטון של הוושינגטון פוסט ניסו לראות מה