הורים, שימו לב: איך משרד החינוך מטפל במורים שמטרידים תלמידים?

"משרד החינוך אינו מאגד את כלל המידע על בגירים הפוגעים בקטינים. בהיעדר נתונים מרוכזים, פוגעים עלולים לחזור ולפגוע