10 הבתים המשוגעים בעולם

מהם 10 הבתים המשוגעים ביותר בעולם מבחינה תכנונית? תכנון של בית יכול להיות מושפע מסביבתו, גובהו, האזור ומשפע