מדענים חוששים: השדה המגנטי של כדור הארץ נחלש

אנשי מדע וחוקרים הביעו לאחרונה דאגה מהחלשות השדה המגנטי של כדור הארץ. ממעקב של לווינים אחר כדור הארץ