המוטציות של הקורונה- כמה זה אמור להפחיד אותנו?

מאז פרצה הקורונה לחיינו שמענו על המוטציות השונות שעובר הנגיף. כמה זה אמור להפחיד אותנו? על כך בסרטון