הסיפור של כפר הנוער ימין אורד

כפר הנוער ימין אורד מהווה בית עבור נערים ונערות מישראל ומהעולם כולו בשלב המשמעותי של חייהם. בכפר הצופה