מה צריך לדעת על הגל השני של קורונה?

מה צריך לדעת על הגל השני של הקורונה, שלא לדבר על הגלים שחלילה יבואו אחריו? האם צפוי סגר