אסטרולוגיה איזוטרית

"אסטרולוגיה מבוססת על עקרון של ארבעת האלמנטים שעוזר לנו לשמור על איזון והרמוניה בחיינו בכלל, וחשוב במיוחד ליישום