יניף חולה. האם תמצא לו תרופה?

יניף מאיים להיות כוכב רשת חדש. מי שעומד מאחוריו מעוניין בשלב זה שלא לחשוף את עצמו, אבל הוא