שפת האהבה

דווקא בתקופה מאתגרת זו כדאי ללמוד קצת יותר על חמישה ביטויים של אהבה. גרי צ'פמן, מחבר רב המכר