האם רשאי בג"צ להתערב בביקורי מנהיגים זרים ביד ושם?

  האם יכול בית המשפט העליון להתערב ולאסור על משרד החוץ למנוע ביקורים רשמיים ב"יד ושם" של בכירים