עליית מדרגה- בג"צ: "יו"ר הכנסת הפר צו"

עליית מדרגה נוספת ביחסים בין הרשות השופטת לרשות המחוקקת: בפסק דין חריף וחריג קבע בית המשפט העליון כי