הפתרון המווו-שלם לרפת

"שיחה יומית" עוסקת הפעם בעולם הרפתות… איתן גולן מנהל השיווק של "אראה" מספר על פיתוח ישראלי של מקרב