טיפול און-ליין לישראלים בכל העולם

בעידן של היום יכול ישראלי, גם אם הוא חי באמסטרדם לטפל בישראלים מכל מקום בעולם. עזי רחים מספר