למה חשוב להתייעץ עם מתכנן פיננסי?

"תחום התכנון הפיננסי צובר תאוצה גם בישראל, וכפי שקורה במקומות שונים בעולם- נעזרות משפחות במתכנן פיננסי אישי (CFPׂׂ).