ערוץ הזכויות- לכל מה שמגיע לכם: זכויות רפואיות, זכויות כספיות, זכויות בטוחיות וזכויות משפטיות

התוכניות והראיונות בערוץ הזכויות יגישו לכם את כל מה שחשוב לדעת במקרה חלילה, של קרות אירוע מכל סוג