הפגנת קרב בוואדי ערה

הציבור הערבי בישראל סוער בתקופה האחרונה בעקבות גל הפשיעה החמור שפוקד את הישובים הערבים.מתחילת השנה בלבד גבתה הפשיעה