בתי המשפט הקהילתיים בישראל כחלופה להליך פלילי- הלכה או מעשה?

  לבתי המשפט הקהילתיים בישראל פוטנציאל לשמש כחלופה להליך הפלילי  הרגיל. משנזרעו הזרעים הראשונים של  הפרויקט, נשאלת השאלה