הרב דוד אריאס מציע מנהגים שישמרו את יום השואה ויום העצמאות לדורות הבאים

הרב דוד אריאס, הרב של קהילת מוריה,מציע מנהגים שישמרו את יום השואה ויום העצמאות לדורות הבאים.