על מצבם של ניצולי השואה, במיוחד אחרי הקורונה

ככל שניצולי השואה חשו בודדים יותר במהלך השואה, כך הם חשים בודדים יותר כיום, וכך רמת הסימפטומים הטראומטיים