"עדשה מקומית", מהדורה 11, 18.5.21

מהדורה של "עדשה מקומית" על רקע האירועים האחרונים. האם הדו קיום בעיר בסכנה? כיצד הגענו למצב הזה מבחינת