עדשה מקומית, מהדורה 17, 2.7.21

במהדורה של "עדשה מקומית" השבוע- * על הסדרי חניה חדשים בעיר חיפה. האם נוכל לחנות חינם בחופי הרחצה?