עדשה מקומית, מהדורה 28, 15.10.21

"עדשה מקומית", והפעם במתכונת קצת שונה. סיכום השבוע עם תמונות השבוע.