Demo Image

מהי מערכת רפואה מרחבית? פרופ' משנה קליני חן שפירא

פרופ' משנה קליני חן שפירא היא המנהלת החדשה של מרחב חיפה וגליל מערבי של שירותי בריאות כללית. לאחר