פרופ' ניצה בן-דב, כלת פרס ישראל- על סופרים וספרים שנכתבו על חיפה

פרופ' ניצה בן דב מאוניברסיטת חיפה קיבלה ביום העצמאות את פרס ישראל לספרות. בנימוקיה, ציינה ועדת הפרס כי