COHEN

כל מה שעצמאים ועורכי דינם צריכים לדעת על הקורונה הכלכלית

הקורונה הביאה לפגיעה כלכלית קשה בעצמאים. בעלי עסקים רבים טובעים בסבך הבירורקטיה ולא תמיד מודעים לזכויותיהם וגם לעורכי דינם