החידה השבועית של דדי חן

החידה השבועית של דדי חן מתוך עדשה מקומית 3, 19.3.21