עו"ד זיו גרובר על פרשת העוברים המוקפאים

פסק דין נחמני היה אחד מפסקי הדין החשובים של השופט המנוח צבי טל שהלך השבוע לעולמו. השופט טל