מה השלבים שנותרו עד מציאת חיסון לקורונה?

העולם כולו מנהל מירוץ אחרי מציאת חיסון לקורונה. הסרטון שלפניכם סוקר את ארבעת השלבים שצריך לעבור עד שימצא