חזיר בר שחה בבריכה פרטית בבית על הכרמל

תופעת חזירי הבר מתפשטת: אחרי שפשטו על העיר, החליט היום חזיר בר לשחות בבריכה פרטית של בית ברחוב