Demo Image

ג'וני עושה את האקדמיה – הנדסאי תעשיה וניהול

הפעם ג'וני לומד שלקחת הלוואה מהבנק זה לא דבר כל כך קל ומה הוא בעצם, מהנדס תעשייה וניהול