האם הצדק באמת עיוור?

פרופ' אורן גזל אייל הוא ראש המרכז לחקר הפשיעה שמציג לנו את עולם המשפט מנקודת מבט שונה. אנחנו