תשלומי כופרה בגין פרטים אישיים

סיכונים רבים בפתיחת מייל ממקור לא מזוהה מובילים לא פעם לתשלומי כופרה להאקרים. משפחה מקנדה נדרשה לשלם כופר